Colofon

De vereniging staat ingeschreven bij de KvK onder nummer: 40341851

Rekeningnummer: NL45 INGB 0000 2764 36

Samenstelling bestuur

Voorzitter Hans Veraart
Secretaris Henk Koekoek
Penningmeester Nico Verhoef
Ledenfunctionaris / bibliothecaris Joke Kap
Secretaris concertzaken
Trudi Boeter
Ledenwerving Mieke vd Stoep